Privacy Verklaring

PRIVACY VERKLARING

Vanwege de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) informeer ik je over welke gegevens Inspiration of Pets van jou verzamelt en waarom. Inspiration of Pets is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


Gegevens

Inspiration of Pets - Mascha de Lange
Harstewei 1
9288 GN Kootstertille

www.inspirationofpets.nl
inspirationofpets@gmail.com
KVK: 66065844


Persoonsgegevens die verwerkt worden

Inspiration of Pets verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van haar diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan haar verstrekt, bij het invullen van het contactformulier via mail. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die zij verwerkt:
– Voor- en achternaam
– Woonplaats
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Locatiegegevens


Met welk doel en op basis van welke grondslag persoonsgegevens worden verwerkt

Inspiration of Pets verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Je te kunnen bellen of e-mailen voor haar dienstverlening
– Om goederen en diensten bij je af te leveren


Delen en bewaren van persoonsgegevens

Inspiration of Pets verstrekt de persoonsgegevens met niemand. De gegevens komen na het invullen van de betreffende formulieren direct in de mailbox van Inspiration of Pets. Jouw gegevens worden beschermd door een sterk wachtwoord op het netwerk van Inspiration of Pets. Inspiration of Pets bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Inspiration of Pets gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.


Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. Google Analytics maakt gebruik van `cookies’ (tekstbestandjes die op je computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over je gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe je de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal je IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Je kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen je er echter op dat je in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geef je toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Inspiration of Pets en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij Inspiration of Pets een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die zij van jou beschikt in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar inspirationofpets@gmail.nl  Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraagt zij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Inspiration of Pets reageert zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Inspiration of Pets wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


Hoe persoonsgegevens beveiligd worden

Inspiration of Pets neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met inspirationofpets@gmail.nl