Alg.voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

De volgende algemene voorwaarden van Inspiration of Pets zijn van toepassing op alle producten of diensten die worden aangeboden door Inspiration of Pets. Als de klant gebruik wil maken van deze diensten, dient de klant kennisgenomen te hebben van deze algemene voorwaarden.


Artikel 1. Offertes en aanbiedingen

Offertes zijn volledig onder voorbehoud, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Alle in offerte genoemde prijzen zijn inclusief wettelijke heffingen (BTW). Tenzij anders overeengekomen vervalt de offerte binnen 14 dagen na de datum van verzending door Inspiration of Pets.


Artikel 2. Facturen en betaling

Bij het boeken van een fotoshoot en/of workshop wordt de datum gereserveerd, Het totaalbedrag van de fotoshoot of workshop dient uiterlijk 4 dagen vooraf aan de afspraak overgemaakt te worden, of het bedrag kan op de dag van de afspraak contant betaald worden. De fotoshoot kun je 5 werkdagen voor aanvang kosteloos afzeggen, en maken we gewoon een nieuwe afspraak. Workshops kun je tot 2 weken voor aanvang kosteloos annuleren. 


Artikel 3. Overeenkomst

De klant dient het aanbod expliciet te aanvaarden. Tevens wordt het aanbod als aanvaard beschouwd zodra de betaling is voldaan. Inspiration of Pets is gerechtigd de overeenkomst voor diensten uit te voeren op haar eigen technische discretie, in de stijl en van de kwaliteit die standaard is voor het werk van Inspiration of Pets. In het geval dat Inspiration of Pets wegens onvoorziene omstandigheden niet in staat is om een overeenkomst voor diensten na te komen, zal Inspiration of Pets in overleg met de klant een passend alternatief regelen.


Artikel 4. Levering

Inspiration of Pets is verantwoordelijk voor de selectie van de aangeleverde bestanden. Inspiration of Pets levert nooit onbewerkte of RAW-bestanden. Alle foto’s worden zorgvuldig nabewerkt op onder andere: helderheid, kleur, contrast en uitsnede. Deze nabewerking is een essentieel onderdeel van de werkwijze van Inspiration of Pets. De klant ontvangt binnen twee weken overzichten met een selectie van de gemaakte foto's, hier kan de klant een keuze uitmaken en de bestelling doorgeven.  De levertijd na bestelling bedraagt max. 30 werkdagen.  Levering geschiedt niet eerder dan de betaling voor de desbetreffende dienst, bestanden of product is ontvangen. Inspiration of Pets bewaart een back-up van de fotoshoot tot 1 jaar na de aflevering van de foto’s. Dit is echter een extra dienst waaraan geen rechten kunnen worden ontleend.


Artikel 5. Auteursrecht

De originele bestanden en auteursrechten zijn en blijven het eigendom van Inspiration of Pets. Bij online publicatie van de foto’s dient de naam van de fotograaf vermeld te worden. Commercieel gebruik door leveranciers is alleen toegestaan met voorafgaande toestemming van Inspiration of Pets. De foto’s zijn stuk voor stuk met zorg bewerkt. Om de stijl en kwaliteit van Inspiration of Pets te waarborgen, mogen de foto’s niet bewerkt worden door de klant. De klant verleent toestemming aan Inspiration of Pets om de gemaakte foto’s te gebruiken of te publiceren voor promotie en of marketingdoeleinden.

Inspiration of Pets zal gemaakte foto's delen op social media tenzij anders is overeen gekomen. 


Artikel 6. Aansprakelijkheid

Als Inspiration of Pets niet in staat is om te fotograferen als gevolg van overmacht zoals ziekte, extreme weersomstandigheden, verkeersongeval of enige andere reden waar geen invloed op uit te oefenen is, kan zij hier niet aansprakelijk voor worden gesteld. Camera’s, harde schijven, lenzen, flitsers en geheugenkaarten kunnen technische storingen geven. Inspiration of Pets doet er alles aan om schade of verliezen gerelateerd aan technisch falen te voorkomen maar is hier niet aansprakelijk voor.


Artikel 7. Akkoord Algemene Voorwaarden

Door middel van de betaling gaat de klant akkoord met de algemene voorwaarden.